-I Europa er vi enige om "Energiewende", men vi har egentlig ikke noe felles syn på hva som bør gjøres og hvor vi bør gå, mente Bornard. Han fremhevet det felles europeiske behovet for å bygge ut fornybar energi, men også behovet for fleksibilitet på forbruksiden, nettutbygging og å utvikle et godt markedsdesign; og utfordringene ved manglende samordning på løsninger. –Det er ikke mulig å oppnå et felles europeisk kraftmarked i 2014, mente han.

 

Andreassen trakk frem Norge og Norden som foregangsland både på marked og internasjonale løsninger. – Vi har behov for mer nett og for å videreutvikle markedet. I Norden har vi et mangeårig samarbeid og markedsutvikling, sa Andreassen og mente at resten av Europa har noe å lære fra dette, for eksempel på å finne løsninger ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

 

Både Bornard og Andreassen pekte på utfordringer med mulige kapasitetsmarkeder, der ulike land finner seg hver sin løsning. –Jeg tror ikke på kapasitetsmarkedet, sa Andreassen. –Det er et resultat av at man bruker ikke-markedsbaserte løsninger for å få inn mye fornybar energi.

 

-Vi trenger igjen pionerer, innovasjon og godt samarbeid mellom europeiske systemansvarlige nettselskaper,