Når Statnett og Energinet.dk velger Voltage Source Converter (VSC) tar selskapene i bruk teknologi som til nå ikke er blitt anvendt på så høye spenningsnivåer som på Skagerrak 4-forbindelsen. Løsningen vil gjøre nettet på Sørlandet mer robust mot feil.

- Ved å velge Voltage Source Converter vil vi også høste nyttig erfaring med tanke på kommende kabelprosjekt. Teknologien er blant annet aktuell dersom et supergrid til havs skal utformes, ettersom denne løsningen gjør det mulig å koble sammen likestrømsforbindelser, sier prosjektdirektør i Statnett Arve Strandem.

Mer stabile kraftpriser og sikker strøm

Den fjerde likestrømsforbindelsen mellom Norge og Danmark skal blant annet legge til rette for produksjon av ren fornybar energi både i Norge og Danmark, sørge for at Norge og Danmark får tilgang på strøm når vi trenger det og gi mer stabile kraftpriser.

Total kostnad for hele Skagerrak 4-forbindelsen blir 3,5 milliarder kroner. Skagerrak 4 vil få en kapasitet på 700 MW og vil bli drevet av en spenning på 500 kV. De tre eksisterende likestrømsforbindelsene mellom Norge og Danmark, Skagerrak 1, 2 og 3, har i dag en samlet kapasitet på ca. 1 000 MW. Denne fjerde forbindelsen vil øke den totale kapasiteten på danmarksforbindelsene til 1 700 MW. 
 

Prosjektet er planlagt ferdigstilt mot slutten av 2014. 
 

Kontaktpersoner

Arve Strandem
Prosjektdirektør
Mobil: +47 901 31 229

Gunnar Romsaas
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: +47 977 33 716