- Statnett har bedt hovedleverandør AF Gruppen om å bryte kontrakten med sin underleverandør Egeland Gulvstøp og bedt de avslutte sitt arbeid umiddelbart, noe AF Gruppen har tatt til følge, sier konserndirektør Håkon Borgen.

 

Statnett stiller strenge krav til ivaretakelse av samfunnsansvar i anskaffelsesprosesser. Statnetts leverandører skal overholde Statnetts etiske retningslinjer for leverandører, internasjonalt anerkjente konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning. Kravene er nedfelt i prosessbeskrivelser og anskaffelsespolicy, samt i Statnetts kontrakter.

 

- Statnett ser alvorlig på denne hendelsen og har derfor varslet Arbeidstilsynet om saken, avslutter Borgen.

 

Kontaktperson:

Kommunikasjonsrådgiver Martha Hagerup Nilson, mobil 97 17 13 10