Feilen fører til at Statnett etter alt å dømme ikke vil ha kapasitet til å dekke hele behovet før strøm til Hafslunds kunder på Romerike i dag. Kapasiteten i den ene transformatoren som er i drift, vil være for liten når forbruket stiger utover formiddagen.

Statnett har fra i natt hatt mannskaper i arbeid for å kartlegge og utbedre skadene i transformatorstasjonen. Den ene transformatoren synes å ha fått skader som gjør at den vil være ute av drift lenge. Den andre transformatoren ser ut til å være uskadet. Men en kabelmuffe som kobler transformatoren til en kabel, er ødelagt og må erstattes. Arbeidet med å utbedre feilen pågår for fullt men det er neppe mulig å sette i drift noen av de skadede transformatorene i dag.

For ytterligere informasjon, kontakt Statnetts pressevakt:
Telefon 22 52 70 07