Denne er klar til å bli transportert fra Eemshaven havn nord i Nederland. Alle spesialfartøy, utstyr og personell for reparasjonsarbeidet er også klare.Reparasjonsarbeidene er ventet å starte mot slutten av neste uke.

 

Etter at den gamle kabelen har blitt tatt opp, kan den ødelagte delen fjernes og den nye delen installert. Hver skjøt vil ta ca. en uke. Etter at den nye kabelseksjonen er installert, vil kabelen bli testet før den settes i drift.

 

Avhengig av gode værforhold og andre faktorer, forventer TenneT at kabelen kan settes i drift igjen siste halvdel av juni, som er tidligere enn først forventet. Årsaken til kabelfeilen er fortsatt ikke kjent, og vil bli undersøkt nærmere etter at reaprasjonen er fullført.

 

Feilen på NorNed-kabelen mellom Nederland og Norge oppsto mandag 18. april.