Tøffe værforhold og dårlig sikt gjorde utredningsarbeidet vanskelig, og det er derfor ikke mulig å si hvor stort område dette kan gjelde.  Arbeidet med å avklare omfanget har høyeste prioritet. 

 

Siden vi er i en situasjon med redusert forsyningssikkerhet oppfordres folk til å være varsomme med å bruke strøm.