Situasjonen som oppstod på lørdag skyltes snø som falt ned fra en overhengende kraftledning ned på en 420 kV samleskinne i Hasle transformatorstasjon. Dette forårsaket kortslutning.

Dobbel feil

Statnett har omfattende sikringssystemer i sine transformatoranlegg for å unngå at slike feil skal få konsekvenser for forbrukere. Kortslutningen på lørdag skulle dermed normalt vært håndtert uten at forbrukere merket den. En feil i kontrollanlegget på stasjonen gjorde forøvrig at denne kortslutningen ikke ble håndtert på riktig måte. Dermed ble omfanget av feilen mye større, noe som igjen medførte at at store deler av Østfold mistet strømmen. Feilen i kontrollanlegget er identifisert og tiltak iverksatt for at stasjonen skal stå godt rustet til å møte lignende situasjoner i fremtiden. 

Feilen før jul

Innbyggere i Fredrikstad og Sarpsborg opplevde også en feilsituasjon 16. desember 2010. Feilen på lørdag og den vi opplevde 16. desember er av helt ulik karakter. Feilen før jul kom som en direkte årsak av at Statnett nå er i ferd med å gjennomføre og avslutte en svært omfattende ombygging av Hasle transformatorstasjon, og inntraff i forbindelse med at en ny transformator ble satt i drift i anlegget. Feilen på lørdag kom som beskrevet over som en følge at snø løsnet fra en overhengende kraftledning og forårsaket kortslutning på 420 kV samleskinne. En feil som ikke ble stoppet av kontrollanlegget.
 

Forsyningssikkerhet prioritet nummer én

I Statnett tar vi slike situasjoner som den vi opplevde på lørdag svært alvorlig, og vi beklager de ulempene strømbruddet medførte for innbyggere i Østfold. Forsyningssikkerhet er det aller viktigste for Statnett. Etter situasjoner som den på lørdag analyserer derfor feilsituasjoner nøye for å forstå hele forløpet, og for å gjøre tiltak som kan hindre liknende hendelser i fremtiden.


Hensynet til forsyningssikkerhet er også årsaken til at vi planlegger å investere for 40 milliarder kroner i nettet de neste 10 årene. Dette inkluderer også omfattende prosjekt i Østfold. Oppgradering av Hasle transformatorstasjon er allerede nevnt. Et annet stort prosjekt som vil bidra til forsyningssikkerheten er ny forbindelse over Oslofjorden mellom Moss og Horten.