Det var klokka 03:12 i natt det oppsto feil på ledningen Ofoten – Kvandal. Også ledningen Sildvik – Kvandal falt ut av drift noen timer senere. Det var dermed ikke mulig å overføre tilstrekkelig kraft fra Ofoten til Tromsø. Troms Kraft var i morgentimene nødt til å koble ut strømmen for deler av Tromsøs befolkning. Deler av Alta by var også utkoblet, og Finnfjord smelteverk har hatt redusert strømforsyning i morgentimene.

 

Rundt klokka halv åtte økte Statkraft sin produksjon i to kraftverk i Ofotenområdet. Troms Kraft økte den lokale kraftproduksjonen. Dermed ble det etter hvert være mulig å dekke behovet for strøm i Troms igjen. Troms Kraft startet trinnvis innkobling av sine kunder, men hadde noen lokale problemer. 

 

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til feilen på Statnett-ledningen Ofoten – Kvandal. I løpet av formiddagen vil det bli gjennomført en befaring for å kartlegge skadeomfanget.

 

For spørsmål om feilen i Statnetts anlegg, kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Stig Gøran Hagen, mobil 970 35 036

 

For spørsmål om strøforsyningen i Troms Kraft, kontakt:
Konserndirektør Hanne Karde, mobil 913 05 490

 

For spørsmål om strømforsyningen i andre områder kontakt ditt lokale e-verk.