Følgende everk har vært berørt i tidsrommet 0800-0900

  • Hålogaland Kraft: 20 MW
  • Narvik Energi: 10 MW
  • Andøy Energi: 4 MW
  • Trollfjord Kraft: 3.5 MW


Situasjonen er fremdeles sårbar og det er fare for nye utkoblinger ut over dagen, spesielt i perioder med høyt forbruk (Lofotkraft, Vesterålskraft og Tromskraft). Dette for å redusere belastningen i nettet for å unngå mer omfattende feil. Det er kaldt (-14 grader), vind og vanskelige føreforhold i havariområdet (Ofoten-Kvandal).

 

Statnett jobber for å få den skadete linjen sør for Bjerkvik raskest mulig reparert, men det er fremdeles usikkert hvor lang tid dette kan ta. Det kan være snakk om dager.

 

Det var onsdag formiddag det oppsto brudd på en strømførende line på kraftledningen noen kilometer sør for Bjerkvik. Kulden i Nord-Norge fører til et svært høyt strømforbruk, og det er derfor lite ledig kapasitet i nettet og i kraftverkene i landsdelen. Statnett understreker derfor at man fortsatt er svært sårbar, og alle oppfordres til å spare strøm spesielt i timene mellom klokka sju og ti om morgenen og tre og seks om ettermiddagen.

  

Statoils gasskraftverk på Melkøya har i perioder supplert strømforsyningen i Finnmark og vil kunne kobles inn igjen ved behov.