Det er lokalisert feil på to steder i 132 kV-ledningsnettet i området Lofoten, Vesterålen, Narvik og Ballangen. Forbrukerne har merket dette ved korte ”blink” i forsyningen, og forbrukere i Lofoten har hatt to kortere avbrudd i perioden mellom kl. 13:25 og 14:00.

Det er lokalisert to feilsteder, ett i området mellom Narvik og Bjerkvik og ett i Ballangen. Strømforsyningen er gjenopprettet ved å koble forsyningen utenom de lokaliserte feilstedene.