Etter bruddet på to ledninger i Nordland i går er strømforsyningen nord for Narvik svært sårbar.Statnett håper imidlertid å kunne utbedre skadene på den viktigste ledningen i løpet av helga, slik at situasjonen langt på vei er normalisert fra mandag.

 

Det var natt til fredag to av Statnetts ledninger i Ofoten-området ble satt ut av drift, noe som førte til at store deler av Tromsø og Alta ble strømløse i morgentimene. Etter hvert klarte Statnett, gjennom omkoblinger i nettet og ved at Statkraft startet kraftproduksjon i Straumsmo og Innset kraftverk, å gjenopprette strømforsyningen i de utsatte områdene. Men på grunn av ledningsfeilene har driften av nettet i nord vært uten viktige reserver siden i går.

 

Det er dette som har fått Statnett til å beslutte at kraft fra Statoils gasskraftverk i en kritisk situasjon må levere strøm til å dekke alminnelig forbruk i området. Gasskraftverket er dermed i dagens situasjon et resvekraftverk for Nord-Norge, og avtalen med Statoil innebærer at kraftverket kan omstille til å levere 30 MW av den totale kapasiteten på 200 MW inn på nettet i løpet av tre timer.


NVE og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har begge gitt sine tillatelser til Statnetts beslutning.

 

Statnetts mannskaper har vært på befaring ved de to skadede ledningene i Ofoten og konstatert at det er brudd på toppliner, etter at de er belagt med svært store og tunge mengder is, som er årsaken til problemene. Arbeidet med å reparere skadene er allerede startet, og dette vil pågå i hele helgen. Statnett regner med at feilen er utbedret innen mandag, dersom ikke været blir dårligere og gjør arbeidet vanskelig.