Utvalg I og II fokuserer på de tekniske forholdene knyttet til kabelløsningner. Utvalgene konkluderer at det er mulig med en sjøkabelløsning, men at det er kostbart, teknisk komplisert og vil ta lang tid å realisere. Statnett er enig i denne vurderingen.

 

Til sammen gir utvalg II, III og IV et klart bilde av at forsyningssikkerheten i BKK-området er dårlgiere enn standard i Europa, at situasjonen er sårbar, sikkerhetsmarginene små, og at forsinkelser har en betydelig kostnad. Statnett er enig i denne vurderingen.

 

Les hele høringsuttalelsen her