Statnett kjøpte seg inn i NorGer i juni i fjor. I avtalen inngikk muligheten for partnere å selge sine resterende andeler i prosjektet til Statnett på et senere tidspunkt. Denne opsjonen ønsker selskapene nå å benytte.

 

Statnett vil fortsette arbeidet med å utvikle de to kabelprosjektene NorGer og NordLink.