Sverige har hatt elsertifikatmarked siden 2003, og den svenske kraftbransjen er derfor vant til å håndtere elsertifikater. For aktører i den norske kraftbransjen vil elsertifikatordningen føre til en del nye oppgaver og rutiner. Selv om elsertifikatforskriften ennå ikke er vedtatt, er det lurt å allerede nå forberede din virksomhet på elsertifikatmarkedet.

 

Som registeransvarlig vil Statnett holde oversikt over hvor mange elsertifikater produsenter og kvotepliktige har til enhver tid, samt ha opplysninger om hvem som har handlet med hvem til hvilken pris. Det finnes ikke noen offisiell handelsplass for elsertifikater. Transaksjonene kan skje direkte mellom selger og kjøper, eller via megler.

 

- Som registeransvarlig for elsertifikater vil Statnett få en viktig oppgave, da vi blant annet skal etablere og drifte et elektronisk elsertifikatregister og være ansvarlig for registrering ved utstedelse og annullering av elsertifikater i registeret. Statnett skal også fortløpende offentliggjøre informasjon om overdragelser av elsertifikater. Som kontohaver i elsertifikatregisteret vil man til daglig ha mye med Statnett å gjøre, og det er vår oppgave å sørge for at aktørene får tilgang til den informasjonen de trenger og at elsertifikatregisteret fungerer optimalt, sier Bjørn Aage Seem Holmen, prosjektleder for elsertifikater i Statnett.

 

Elsertifikatregisteret skal stå klart til bruk 01.01.2012.

 

Olje- og energidepartementets høringsbrev 

Info.brev - Elsertifikatmarkedet, NVE 15.09.2011