Statnett stiller strenge krav til ivaretakelse av samfunnsansvar i anskaffelsesprosesser. Statnetts leverandører skal overholde Statnetts etiske retningslinjer for leverandører, internasjonalt anerkjente konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning. Kravene er nedfelt i prosessbeskrivelser og anskaffelsespolicy, samt i Statnetts kontrakter.

 

- Vi skal selvsagt følge norsk lov og  de som arbeider for Statnett, både egne  ansatte og ansatte hos entreprenører på oppdrag for selskapet, skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår, sier Borgen.


Det har den senere tid blitt hevdet at det kroatiske entreprenørselskapet Dalekovod som bygger Sima-Samnanger ledningen gir arbeidere fri uten betaling når værforhold forhindrer at det planlagte arbeidet kan skje på en trygg måte, og entreprenøren ikke finner annet arbeid som kan gjennomføres.  

 

- Statnett har initiert møte med ledelsen i Dalekovod der disse forhold ble tatt opp. Vi vil sikre gode løsninger for arbeiderne som jobber på prosjektet, sier Borgen. Dalekovod har overfor Statnett klart gitt uttrykk for at de skal følge alle lover og regler som gjelder, og justere praksis ved behov. Dette gjelder også konkret deres avlønning av arbeidere forbundet med såkalt værskoft.

 

For å sikre seg at dette gjøres og at praksis kan forsvares iht alle norske regler som gjelder, vil Dalekovod følge opp med å få utført en egen juridisk vurdering.

 

I Statnetts rutinemesige oppfølging av entreprenøren gjennomføres det også nå revisjoner for å kontrollere at forholdene i kontrakten etterleves. Dette gjelder også medarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår. For tiden pågår en planlagt revisjon av disse forholdene, og det er revisjonsfirmaet DeLoitte som har dette oppdraget. Spesielt er Statnett opptatt av helse- miljø- og sikkerhetshensyn, men også arbeidstid og lønnsforhold blir sjekket.

 

Dersom revisjoner og andre gjennomganger skulle avdekke kontraktsbrudd fra Dalekovods side, vil dette selvfølgelig bli fulgt opp slik at entreprenøren bringer eventuelle misligheter i orden presiserer Borgen.