Energisituasjonen i Sør- og Midt-Norge vurderes fortsatt som stram med lite vann i magasinene etter et kaldt og tørt år i 2010. I denne situasjoner benytter Statnett ulike virkemidler, som elspotområder, innhente og gi informasjon til markedsaktørene, avlyse revisjoner, informere allmenheten, koble it utkoblbart forbruk og drifte nettet med redusert driftssikkerhet.