-Mer nett er helt nødvendig for å nå klimamålene og holde jordens temperaturstigning under to grader. Men det må gjøres på en måte som tar vare på naturen. Det er mulig. Vi er glad for at Statnett gjennom denne avtalen forplikter seg til å redusere de negative miljøkonsekvensene av sin virksomhet, og at de vil jobbe for å redusere behovet for ny infrastruktur ved å fremme energieffektivisering og en smartere bruk av energi, sier generalsekretær i WWF Rasmus Hansson. 

 

Torsdag denne uken signerer Statnett og europeiske søsterselskap en felleserklæring i Europaparlamentet i Brussel med en rekke norske og europeiske miljøorganisasjoner, deriblant Zero, WWF og Bellona. Erklæringen er i regi  av Renewables Grid Initiative (RGI) og forplikter alle parter til å stå sammen om felles mål og prioriteringer for en effektiv utbygging av sentralnettet, samtidig som biologisk mangfold og økt åpenhet sikres. Gunther Oettinger, EUs Kommissær for energisaker, deltar på signeringskonferansen og markerer at EU støtter samarbeidet fullt ut.

 

-Ved å signere denne erklæringen bidrar vi til å skape støtte fra både netteiere og miljøorganisasjoner til prioriteringene som skal legges til grunn i utbyggingsprosjektene.  Statnett ønsker med dette å sikre en åpen og inkluderende debatt som igjen vil bidra til en mer effektiv konsesjonsprosess og slik oppnå mer aksept lokalt og nasjonalt, sier Auke Lont.

 

-Denne avtalen viser en helt ny måte å tenke energiutvikling på, en måte som setter miljøet i sentrum. Sammen lover miljøbevegelsen og nettselskapene å jobbe for at det bare bygges nye linjer når det er helt nødvendig, at linjene legges sammen med eksisterende linjer der det er mulig, og at miljøkonsekvensene minimeres ved å unngå de mest sårbare områdene og gjøre tiltak i de områdene hvor det bygges, sier Hansson i WWF.

 

-Nettet må styrkes og bygges ut for å tilrettelegge for utbygging av ny fornybar energi. Denne erklæringen viser at energi- og miljøorganisasjoner ikke trenger å ha motstridende interesser,  avslutter Lont.

 

Renewables Grid Initiative (RGI) er en sammenslutning som består av europeiske systemoperatører som Statnett, belgiske Elia, britiske National Grid, spanske REE, franske RTE, sveitsiske Swissgrid, nederlandske TenneT, italienske Terna, tyske 50Hertz. I tillegg er en rekke miljøorganisasjoner som BirdLife Europe, Deutsche Umwelthilfe, Friends of the Earth Europe, Friends of the Earth Scotland, Germanwatch, Greenpeace Europe, Natuur en Milieu, the Royal Society for the Protection of Birds, WWF and European Climate Foundation, Friends of the Supergrid, SEFEP medlemmer i RGI. Sammen skal de sikre en rask utbygging av det europeiske sentralnettet og samtidig øke den folkelige oppslutningen og sikre beskyttelse av naturen.

 

Kontaktpersoner:
WWF: Nina Jensen, Fagsjef  tlf +47 991 69 694
Statnett: Tor Inge Akselsen, Direktør internasjonal avdeling, tlf +47 950 79 520