Kampanjen retter seg mot hele samfunnet, og viser hvordan vi med enkle tiltak kan redusere forbruket. Kampanjen vil bli synlig både i TV, radio, på internett og i aviser. 

 

- Vi har valgt en rød tråd i kampanjen som man vil høre og se flere ganger; ”Litt mindre. Hver dag”, sier adm.dir i Enova Nils Kristian Nakstad. 
- Kampanjen som startes nå er ett av flere tiltak for å gjøre oss bedre rustet for å møte resten av vinteren, sier konsernsjef i Statnett Auke Lont.

 

-Med lite vann i magasinene og  høye priser vil det være desto riktigere for den enkelte å bruke mindre. Det vil samtidig gjøre at vannmagasinene tappes ned saktere, noe som gjør kraftforsyningen mindre sårbar ved langvarige feil eller en fortsatt tørr og kald vinter, sier Lont.

 

Enova har ansvaret  for gjennomføringen av kampanjen, og adm.dir Nils Kristian Nakstad oppfordrer både privatpersoner, næringsliv, kommuner, byggeiere og industri om å spare på strømmen.

 

– Samtidig oppfordrer vi både husholdningene, privat næringsliv og offentlig virksomhet  til å vurdere Enovas ulike tilskudds- og støtteordninger, understreker Nakstad. 

 

Enovas tilskuddsordning for husholdningene får i 2011 70 mill. kroner ekstra, der man blant annet kan søke om støtte til varmepumper, varmestyringssystemer, pelletsovner eller solfangere.


Ytterligere opplysninger
:
Kommunikasjonssjef Irene Meldal, Statnett Tlf.: 975 01 453
Kommunikasjonsdirektør Båre Bjerkaker, Enova Tlf.: 900 67 007