I en region der ca 15% av befolkningen har tilgang til elektrisk kraft, og den kraften som leveres er meget ustabil, er det store spørsmålet hvordan man skal få til større og mer stabil strømproduksjon.

  
- Det trengs tiltak på mange områder for å løse disse utfordringene og vi i Statnett bidrar med vår erfaring med drift i det nordiske kraftsystemet, forteller konserndirektør for Strategi og Samfunnsansvar Gunnar Løvås. -Statnett er engasjert i både Tanzania, Uganda og Kenya, og legger vekt på å fremme et utvidet samarbeid over landegrensene i regionen.

 

På kort sikt skal regionalt samarbeid i Øst-Afrika gi bedre leveringskvalitet og leveringssikkerhet ved at landene hjelper hverandre med å håndtere utfall og andre krevende driftssituasjoner. På lengre sikt skal regionalt samarbeid legge til rette for økte investeringer i ny produksjon. Eksempelvis øker om kort tid kraftproduksjonen i Uganda med opp mot 250MW, noe som er en økning på ca 30%. En slik økning er krevende, og det er en risiko for at ikke all ny produksjon kan selges innenlands. I en slik situasjon ville det vært gunstig å kunne eksportere noe til nabolandene. Kenya ønsker å importere fra Uganda, men det er i dag liten kapasitet mellom landene, og det er ikke et godt nok avtaleverk for å få dette til å fungere. For å få lønnsomhet i nye kraftprosjekter må utbyggere være sikre på å få solgt all ny kraft, og muligheten for dette øker betydelig hvis kraften kan selges i flere land.

 

-       Statnett er direkte engasjert med selskaper i Øst-Afrika som har tilsvarende ansvarsområder som oss selv i Norge. Det foreligger flere organisasjoner som forsøker å fremme regionalt samarbeid, men lite er oppnådd til nå, sier Løvås. - Vi ønsker å utvikle samarbeidet mellom de selskapene som faktisk kan samarbeide i praksis. Dette gjør vi ved å bruke vår erfaring til å gi råd og støtte når landene i regionen ønsker å kunne utveksle elektrisk kraft seg i mellom. Helt konkret skal det samarbeides om ny infrastruktur, systemdrift og handelsavtaler.