– Vi har klimaløsninger som en del av strategien vår og ser det som helt naturlig å gjøre det nye hovedkontoret til et moderne miljøbygg, sier direktør for HMS og organisasjonsutvikling Kirsten Berg.

 

Bygget oppføres i Nydalen av Avantor. Statnett blir leietaker og skal flytte inn rundt årsskiftet 2012/2013.

 

- Bygget oppføres helt på Statnetts premisser, og det er vårt initiativ at bygget nå blir oppgradert fra B+ til A, sier Kirsten Berg. Hun forteller at det prosjekterte bygget var veldig bra i utgangspunktet. Det var derfor relativt lite som skulle til for å løfte standarden slik at bygget havner i beste kategori med hensyn til energimerkeordningen som NVE innførte i fjor sommer.

 

Energieffektiv drift
- Vi kommer ikke til å nøye oss med å være kategorisert i klasse A. Vi planlegger også tiltak for å minimere energibruken i den daglige driften:

  • Blant annet investerer vi i varmepumper som kan dra ut energi fra datarommene i bygget og nyttegjøre den til oppvarming i kontorarealene. 
  • Videre vil bygget bli koblet til Nydalen Energisentral, som er Nord-Europas største i sitt slag basert på jordvarmeteknologi. 
  • Vi må også være bevisste på egne holdninger og praksis og gjøre vårt til å redusere energibruk i det daglige; papirløst kontor er ett av flere gode tiltak, sier Kirsten Berg.


Også i Trondheim bygger Statnett nytt kontorbygg i A-klassen. Dette reises i disse dager på Strinda og skal tas i bruk før jul av de om lag 40 medarbeiderne som har sitt daglige virke for Statnett i trønderbyen.

 

-I den bransjen vi er del av, er det selvsagt å ha fokus på energibruk og energiøkonomisering. Når vi bygger nytt skal vi ikke bare følge gjeldende regelverk, men strekke oss langt for å skape gode og langsiktige løsninger, understreker Kirsten Berg.


Fakta:

  • Statnetts hovedkontor flytter fra Huseby til Nydalen rundt årsskiftet 2012/2013.
  • Det nye kontorbygget oppføres i disse dager av Veidekke og Avantor på en av de siste ledige næringseiendommene i Nydalen, med besøksadresse Nydalen Allé 33.
  • Statnett blir leietaker i bygget, men bidrar aktivt i byggeprosjektet og legger premisser for løsningene som velges.
  • Bygget vil romme ca 800 arbeidsplasser i åpne løsninger
  • Fjernvarme og overskuddsvarme fra datarom skal gi energiøkonomisk og effektiv oppvarming av bygget

 

Pressekontakter:
Øyvind Sjøstedt, prosjektleder, mob 404 37 219
Kari Vestgarden, kommunikasjonsrådgiver, mob 976 89 778
Pressevakt tlf: 23 90 40 00