Konsernets driftsinntekter for 2. kvartal 2011 var 1 189 millioner kroner mot 1 573 millioner kroner i 2. kvartal 2010. I 1. halvår var konsernets driftsinntekter 2 841 millioner kroner sammenlignet med 3 843 millioner kroner 1. halvår 2010. Reduksjonen i driftsinntekter og resultat fra 2010 skyldes planlagt nedjustering av tariffer og lavere flaskehalsinntekter som en konsekvens av mindre prisforskjeller i Norden. Dette reflekteres også i merinntekten som var 161 millioner kroner i 2. kvartal 2011 og 490 millioner kroner i 1. halvår 2011. Merinntekten for 1. halvår 2010 var på 1 309 millioner kroner. Merinntekten blir tilbakeført til Statnetts kunder over tid ved justering av tariffer.

 

I første halvår 2011 investerte Statnett konsernet for 1 399 millioner kroner, mot 705 millioner kroner i tilsvarende periode i 2010.

 

Utsikter
Statnetts virksomhet vil fortsette å være preget av at foretaket har betydelige investeringsprosjekter både under planlegging og gjennomføring. Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.

 

Kontaktperson:
Knut Hundhammer
Konserndirektør
Mobil: +47 901 65 299