Konsernets driftsinntekter for 2010 ble 7 247 millioner kroner, sammenlignet med 2 862 millioner kroner i 2009. De økte inntektene for 2010 skyldes i hovedsak nettleie og flaskehalsinntekter på grunn av prisforskjeller mellom prisområder. Inntekter utover inntektsrammen fra Norges vassdrags- og energidirektorat vil bli tilbakeført til kundene i form av redusert fremtidig nettleie. Av driftsinntektene utgjorde denne merinntekt 2 178 millioner kroner i 2010.

Statnett konsernets investeringer utgjorde 1 892 millioner kroner i 2010, mot 1 278 millioner kroner i 2009.

 

Utsikter

Statnetts virksomhet vil fortsette å være preget av at foretaket har betydelige investeringsprosjekter både under planlegging og gjennomføring. Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.


Olje- og energiministerens etablerte høsten 2010 fire uavhengige komiteer som skal vurdere ulike kablingsalternativer på det vedtatte prosjektet mellom Sima og Samnanger ved Hardangerfjorden. Konklusjonene fra dette arbeidet ble presentert 1. februar 2010. Høringsfristen på disse er satt til 21. februar 2011. Anleggsarbeider på en del av strekningen der det uansett blir luftledning startet i Samnanger høsten 2010.


Kvartalsrapport 4/2010 (pdf)


Kontaktperson:

Tor Inge Akselsen

Kommunikasjonsdirektør

Mobil: +47 95 07 95 20