Slepebåten med lekteren var ute på et oppdrag som Veidekke utfører for Statnett i forbindelse med ny sjøkabel over Oslofjorden. Det står etter forholdene bra til med de tre arbeiderne som var involvert i ulykken, men en av dem ble sendt til Moss sykehus for ytterligere sjekk.

Årsaken til ulykken er ikke klarlagt. Kystvakten var mandag ettermiddag i ferd med å berge/sikre utstyr.