Målsettingen til LUEN er å bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nord-norsk leverandørindustri som kan tilby produkter og tjenester til energisektoren i nord.

 

Representanter fra næringslivsorganisasjoner, kunnskapsparker, utviklingsselskap og Norges forskningsråd er med i prosjektets arbeidsgruppe.

 

- Vi er svært tilfreds med å ha fått til dette prosjektet sammen med de øvrige partene og ser frem til å starte gjennomføringen av tiltakene og møte leverandørene fra Nord-Norge til dialog og samarbeid om de investeringene som vi skal gjøre de kommende år, sier sjef for nordområdesatsingen i Statnett, Audun Hustoft.

 

Kontaktpersoner:
Audun Hustoft
Statnett
Mobil: 908 47690

 

Bjørnar Olsen
Statkraft
Mobil: 905 82390