- Disse kontraktene er de første store kontraktene som signeres på Skagerrak 4-prosjektet, og markerer dermed en betydelig milepæl for prosjektet, sier prosjektdirektør Arve Strandem i Statnett. Skagerrak 4 skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2014.

Likestrømsforbindelsen vil bli produsert av kabelprodusenten Nexans, med produksjon i Halden, og Prysmian. Nexans skal levere en 137 km lang sjøkabel og en 12 km lang landkabel til norsk side. Samtidig vil Prysmian levere 91 km landkabel til dansk side. Prysmians kontrakt er på ca 40 millioner euro, mens Nexans’ kontrakt er på om lag 87 millioner euro. Teknologien som skal benyttes på Skagerrak 4 er en annen enn den som benyttes i det innenlandske nettet, som er basert på vekselstrøm.

Øker kapasiteten mellom Norge og Danmark med 70%

Skagerrak 4 er et samarbeidsprosjekt mellom de to systemansvarlige nettselskapene i Norge og Danmark, Statnett og Energinet.dk. Forbindelsen vil legge til rette mer fornybar energiproduksjon i begge land, og komme forbrukerne og industrien til gode blant annet gjennom mer stabile kraftpriser og sikrere levering av strøm.

- Vi er veldig glade for at å ha signert kontrakter med Prysmian og Nexans og ser frem til å samarbeide med de to leverandørene, sier chefprojektleder Søren D. Mikkelsen fra Energinet.dk.

I dag er det tre likestrømsforbindelser mellom Norge og Danmark, Skagerrak, 1-3, med en total kapasitet på 1 000 megawatt (MW). Den nye Skagerrak 4-forbindelsen vil ha en kapasitet på 700 MW, noe som vil øke kapasiteten med 70 prosent til 1700 MW. 700 MW tilsvarer omtrent til kapasiteten på to store kraftverk.

Den totale kostnadsrammen for prosjektet er på om lag 3 milliarder kroner. Dette inkluderer i tillegg til to omformerstasjoner på hver side, ved Viborg og Kristiansand. Kostnadene og inntektene på prosjektet blir delt mellom de to selskapene.

Kontaktpersoner

Statnett
Arve Strandem
Prosjektdirektør
Tlf: +47 90131229

Gunnar Romsaas
Informasjonsansvarlig
Tlf: +47 97733716

Energinet.dk
Søren Damsgaard Mikkelsen
Chefprojektleder
Tlf: +45 76 22 45 67