Kraftforsyningen i Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet drives nå på en måte som gjør at feil på enda en ledning til vil kunne føre til utkobling av strømforbruk. Normalt drives det overordnede ledningsnettet slik at man kan tåle feil på en ledning eller transformator uten at kundene merker det, men nå mangler denne ekstra sikkerheten for deler av forsyningen.

 

To master på ledningen Kanstadbotn - Kvandal havarerte under uværet sist onsdag. Statnett arbeider med å utbedre skadene, men dårlig vær har gitt en noe lengre reparasjonstid. Vi forventer å ha denne ledningen i vanlig drift igjen i løpet av kommende helg, og inntil da er strømforsyningen i deler av Nordland og Troms sårbar.

 

Statnetts pressevakt: telefon 22 52 70 07