Statnett som systemansvarlig har ansvar for å følge med på endringer i kraftsystemet, og iverksette tiltak når slike hendelser inntreffer. De fleste forbrukere i området fikk strømmen tilbake etter om lag én time.

 

Området er for tiden sårbart for feil som følge av nødvendige vedlikehold i nettet. Dette vedlikeholdet skal klargjøre for sikker drift fremover, inkludert kommende vinter. En av Statnetts ledninger i området er derfor ikke tilgjengelig, noe som påvirker driftsituasjonen.

Statnett beklager den ulempen dette har medført for strømforbrukere i området, og vil nå gå nøye gjennom saken, med sikte på å unngå tilsvarende hendelser i fremtiden.

Mediekontakt:

Gunnar Romsaas
Mobil 977 33 716