Arbeider vil bli gjennomført på de to transformatorene også i kveld og i natt, mens forbruket er lavt nok til at en av dem kan være ute av drift. Statnett tar sikte på å fullføre arbeidene i løpet av natten, slik at begge transformatorene kan settes i drift med full kapasitet fra i morgen tidlig.

 

Situasjonen er fortsatt sårbar, ettersom den tredje transformatoren i Frogner trafonsformatorstasjon er så sterkt skadet at den må demonteres og transporteres til fabrikk for nærmere gjennomsyn og analyse, før eventuell reparasjon kan gjennomføres.
 
Driften av kraftnettet på Romerike vil derfor i en periode ikke ha normale reserver mot nye feilsituasjoner. Forbrukerne oppfordres til fortsatt å spare strøm. Det vil bidra til å redusere belastningen på nettanleggene og dermed også redusere risikoen for nye feil.