Hendelsen skjedde på et av anleggsarbeidets utflyvningssteder for helikopter. Helikopterselskapet var i ferd med å fly ut materiell og mannskap ved hjelp av to helikoptre da en gruppe aksjonister kom til stedet. Aksjonistene ble anmodet om å bli værende utenfor arbeidsområdet ut fra hensyn til personsikkerhet, noe aksjonistene i første omgang tok hensyn til. I det et av helikoptrene var i ferd med å lande, tok imidlertid en av aksjonistene seg inn på selve arbeidsområdet og beveget seg mot helikopteret. Dette ble opplevd som en nødssituasjon av Statnetts og entreprenørens medarbeidere på stedet, og aksjonisten ble fysisk stoppet slik at helikopteret kunne lande trygt.

 

- Dette ble opplevd som en potensielt livsfarlig situasjon både av pilot, entreprenør og Statnett, uttaler Bygdås. - Vi forventer at aksjonistene respekterer sikkerhetsbehov, og ikke velger en aksjonsform som setter liv i fare. Statnett vil derfor anmelde aksjonisten til politiet.

 

Etter at helikopteret hadde kommet ned på bakken på en trygg måte, ble helikopterarbeidene umiddelbart avbrutt. Politiet ankom stedet etter kort tid og sikret området slik at helikoptertransporten kunne fortsette. Aksjonistene hadde i mellomtiden forlatt området. Statnett vurderer behovet for å styrke vakthold for å kunne ivareta sikkerheten på anleggsplassen.

 

Kontaktperson:

Prosjektleder Steinar Bygdås

Mobiltelefon: 91164040