Oslo Lufthavn Gardermoen og forbrukere i store deler av Romerike mistet tirsdag kl. 15.23 strømmen. Feil skyldes en graveskade på en kabel som Hafslund eier mellom Gran og Gardermoen. Forsyningen ble gradvis koblet inn igjen og alle forbrukerne hadde strømmen tilbake ca kl 16.20.