Knut Hundhammer har sin utdannelse fra Hærens Krigsskole og MBA fra USA. Han kommer til Statnett fra Lloyds Chartering AS, der han har vært administrerende partner.

 

Foruten 10 års tjeneste i Hærens Ingeniørvåpen, har Knut jobbet som bedriftsrådgiver i McKinsey, samt i sentrale lederstillinger i rederiene Leif Høegh og Thorvald Klaveness-gruppen, i Finansbanken og FSi/NHO.

 

De sentrale stabsfunksjonene i Statnett, som Knut nå skal lede, omfatter fagområdene: økonomi, finans, anskaffelser, organisasjon og HR, samt juridisk avdeling.