Kristian Marstrand Pladsen har rundt tyve års erfaring fra kommunikasjonsarbeid og -ledelse i Norge og utlandet. Han har lang fartstid fra ulike interesseorganisasjoner innenfor industri- og energisektorene. Pladsen er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo.

 

- Vi er glade for at Kristian har takket takket ja til denne viktige posisjonen i Statnett. Han har god forståelse for de dagsaktuelle strategiske og kommunikative utfordringer bransjen står oppe i, og dermed også mulighet til raskt å sette sitt preg på Statnetts kommunikasjonsarbeid, uttaler Statnetts konserndirektør for strategi og samfunnskontakt, Gunnar G. Løvås

 

- Fremtidens energisystem må forene hensynene til klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping, og nettet spiller en nøkkelrolle for å få det til. Dette gjør Statnett til et av Norges viktigste selskaper. Store investeringsplaner står på programmet de kommende årene, og kommunikasjonsoppgavene kommer til å være omfattende. Jeg gleder meg til å ta fatt, sier Kristian Marstrand Pladsen

 

Pladsen tiltrer stillingen 1. januar 2012.