Det er ikke avklart når kabelen kommer i drift igjen.

Forsyningssikkerheten av kraft i Norge er god, selv om kabelen nå er midlertidig ute. Det samme gjelder for Nederland.

NorNed er verdens lengste undersjøiske strømkabel og går fra Feda i Kvinesdal til havna Eemshaven i Groningen. Kabelen utveksler strøm mellom Norge og Nederland, og har en kapasitet på 700 megawatt.