Schleswig-Holsteins næringsminister Jost de Jaeger, delstatens miljøvernminister Dr. Juliane Rump og Auke Lont uttrykte på dagens pressekonferanse at prosjektet vil danne grunnlaget for et nettsamarbeid mellom vindkraft i Nord-Tyskland og vannkraft i Norge.

 

- Dermed kommer visjonen om strømforsyning fra fornybare ressurser nærmere – til nytte for alle berørte, uttalte næringsminister Jost de Jager på en pressekonferanse. Statnett starter nå arbeidet med fase to.

 

Sikrer tilgang til strøm
Med sjøkabelforbindelsen vil Norge øke egen forsyningssikkerhet. For selv om 97 prosent av Norges elektrisitetsproduksjon kommer fra vannkraftverk, oppstår det flaskehalser og problemer når magasinene tappes kraftig ned i nedbørsfattige perioder. Norge er i slike perioder totalt avhengig av strømimport, som i 2010 og hittil i år.

 

Norge er en ideell partner for Tyskland, sa Auke Lont. - Vindkraft fra Tyskland kan "lagres" i norske vannmagasiner og dermed stå til disposisjon når den faktisk trengs, la han til

 

Bidrar til mer vindkraft
Vindkraften er helt avhengig av været. I dag må flere slike anlegg reguleres ned i perioder der det produseres mer enn det som forbrukes. Lagringsmuligheter for denne overflødige energien er sterkt påkrevet, noe som er beskrevet både i Energiekonseptet 2010 fra den tyske regjeringen og i konseptet ”Energipolitikk for Schleswig-Holstein” fra mars 2010. For å oppnå de klimapolitiske målene for både EU og de tyske delstatene, skal fornybar energi fortsette å vokse, behovet for lagringsmuligheter likeså. Sjøkabelen Nord.Link vil binde Tyskland sammen med vannmagasinene i Norge og bidra til å nå klimamålene.

 

Øker verdiskapingen
Sikker levering av kraft og økt mulighet for å utveksle fornybar energi forventes også å bidra til verdiskaping på begge ender av kabelen, både under bygging og etter at kabelen er ferdigstilt. Prosjektet vil gi muligheter for leverandørindustrien på selve prosjektet, samtidig som en økt satsing på fornybar energi vil gi muligheter innen kraftsektoren. En kabel mellom Norge og Tyskland vil også bidra til sikrere tilgang til strøm, noe som er avgjørende for at et moderne samfunn, næringsliv og industri skal fungere.  

 

Fakta
Nord.Link blir totalt på 640 km og vil på norsk side gå fra omformeranlegget på Tonstad til den norske kysten. Det blir lagt kabel under Nordsjøen til omformeranlegget i området Brunsbüttel.   
Likestrømskabelen vil ha en overføringskapasitet på 1 400 MW. Det tilsvarer om lag kapasiteten til fire offshore vindparker som for tiden planlegges utenfor kysten av Schleswig-Holstein.

 

Kontaktpersoner:
For spørsmål angående Norge
Tor Inge Akselsen
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: +47 95079520

 


For spørsmål angående Tyskland
Stein Vegar Larsen
Prosjektdirektør
Mobil: +47 46402401