Det gjenstår fremdeles reparasjonsarbeid, men gjenoppretting av forsyningen skjer kontinuerlig. Det forventes at antall berørte nettkunder synker ytterligere i løpet av dagen og helgen.  

 

NVE opplyser at hardest rammet er Stryn og Luster i Sogn og Fjordane, Ørsta og Volda på Sunnmøre og Ringerike (Buskerud).

 

NVE rapporterer at nettselskapene som fortsatt er berørt, mobiliserer kontinuerlig tilgjengelige ressurser til å lokalisere og utbedre skader på strømnettet.

 

Sentralnettet er i normal drift.  

 

NVE vil ikke komme med flere oppdateringer av antall strømløse kunder før mandag 02.01.2012, med mindre situasjonen forverres.

 

Tallene fra NVE er basert på data fra Statnett og kraftforsyningens distriktssjefer (KDS) i de aktuelle områdene.