Magasinfyllingen er fortsatt lavere enn vanlig for årstiden. Dette gjør at enkelte områder fortsatt er sårbare for feil i kraftsystemet, og lav produksjon i slike områder kan føre til lokale driftsmessige problemer. Men det at vi allerede på statistikken for sist uke så økning i magasinfyllingen, gjør at Statnett nå endrer sin vurdering av kraftsituasjonen fra stram til normal.