Formålet med prosjektet er å sikre overføringskapasiteten over Oslofjorden, forsyningssikkerheten i østlandsregionen og fjerne flaskehalser i kraftnettet. Det nye sjøkabelanlegget over Ytre Oslofjord skal bestå av seks oljekabler og tre plastisolerte kabler (PEX-kabler).

Dagens anlegg består av seks oljekabler og vil være i drift til det nye anlegget er ferdig. Deretter vil dette anlegget kunne fungere som reserve i en periode.

Under Nexans testing av oljekabler til det nye sjøkabelanlegget i høst ble det avdekket at kablene ikke møtte alle kontraktsmessige krav. Disse kablene hadde planlagt installasjon innen utgangen av 2011. Nexans har nå meddelt Statnett at nye oljekabler må produseres. De nye oljekablene produseres også ved Nexans fabrikk i Japan, og blir levert innen utgangen av 2013.

De tre PEX-kablene blir produsert ved Nexans fabrikk i Halden. Arbeidet med disse blir ikke påvirket av forsinket fremdrift for oljekablene. PEX-kablene skal etter planen være ferdig installert i oktober 2012, og vil representere økt forsyningssikkerhet for Oslofjordforbindelsen.

Statnett fokuserer på kvalitet i sine anlegg. Derfor er vi tilfredse med at Nexans av kvalitetshensyn har besluttet å produsere oljekablene på ny, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.