Statnett bygger nytt 420 kV sjøkabelanlegg i Ytre Oslofjord. Dette er en del av 420 kV forbindelsen Rød – Hasle. Det nye anlegget skal erstatte eksisterende sjøkabelanlegg.

Formålet med prosjektet er å sikre overføringskapasiteten over Oslofjorden, forsyningssikkerheten i østlandsregionen og fjerne flaskehalser i kraftnettet. Det nye sjøkabelanlegget over Ytre Oslofjord skal bestå av seks oljekabler og tre plastisolerte kabler (PEX-kabler).

Dagens anlegg består av seks oljekabler og vil være i drift til det nye anlegget er ferdig. Deretter vil dette anlegget kunne fungere som reserve i en periode.

De nye oljekablene produseres ved Nexans fabrikk i Japan, og blir altså levert innen utgangen av 2013.

De tre PEX-kablene blir produsert ved Nexans fabrikk i Halden. Arbeidet med disse blir ikke påvirket av forsinket fremdrift for oljekablene. PEX-kablene skal etter planen være ferdig installert i oktober 2012, og vil representere økt forsyningssikkerhet for Oslofjordforbindelsen.

-Statnett fokuserer på kvalitet i sine anlegg. Derfor er vi tilfredse med at Nexans av kvalitetshensyn har besluttet å produsere oljekablene på ny, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

Kontaktperson i Statnett:
Kommunikasjonssjef Rune Gutteberg Hansen
tlf. 913 79 539
e-post: rune.hansen@statnett.no