Dette skjedde kl. 15.15. Ledningen er nå befart med snøskuter,  og det er ikke oppdaget noen synlige feil. En mulig årsak til strømbruddene i dag tidlig er at vind har medført at fasene har kommet i kontakt med hverandre. Statnett vil rutinemessig analysere feilen.

 

Feilen på ledningen har ikke økt risikoen for strømrasjonering.

 

Sunnmøre og nordlige deler av Sogn og Fjordane mistet strømforsyningen i dag tidlig. Dette har sammenheng med at Statnetts ledning mellom Sunndalsøra og Ørskog automatisk ble koblet ut på grunn av feil. Området  mistet først strømforsyningen kl. 06:23. Ledningen ble satt i drift igjen kl. 06:32, men falt ut på

nytt kl. 07:28. Alle forbrukerne fikk strømmen tilbake før klokka 9.