Magasinene er tappet ned til et historisk lavt nivå, til tross for høy import av strøm fra våre naboland hittil i vinter. I januar ble det satt rekord i import i løpet av en måned med en netto import på 2,3 milliarder kilowattimer (TWh).  Siden 1. november 2010 er det netto importert 6,3 TWh fram til i dag. Etter sprengkulde i november og desember ble situasjonen vurdert til å være stram i midt og Sør-Norge, Situasjonen ble noe forbedret i januar, men utvikling i februar og mars har gjort at magasinene er blitt tappet ned mer enn forventet.

 

- Siste måling viste en gjennomsnittlig magasinfylling på 22,8 prosent – 22,5 prosentpoeng lavere enn normalt. De største utfordringer kan være knyttet til situasjonen for kraftsystemet i Sør-Norge, der magasinfyllingen nå er nede på om lag 20 prosent, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

 

Tidligere i vinter har Statnett og Enova gjennomført en stor kampanje for sparing av strøm. For øvrig har Statnett lagt stor vekt på driften av utenlandsforbindelsene for å opprettholde en så høy importkapasitet som mulig, samt høy beredskap for sine egne overføringsanlegg innenlands.

 

Statnett forbereder nå iverksetting av ekstraordinære tiltak for å kunne håndtere kraftsystemet om utviklingen fortsetter. Aktørene i kraftmarkedet blir innkalt til møte neste uke for orientering om situasjonen.


Kraftsituasjonskart (jpg)

 

For ytterligere informasjon:
Kommunikasjonssjef Irene Meldal, tlf. 975 01 453
Pressevakt tlf: 22 52 70 07