-Vi er svært fornøyd med at løsningen nå er på plass, sier konserndirektør Bente Hagem. -Å få dette til har vært litt av en kabal og viser at internasjonale prosjekter innen denne sektoren ikke må undervurderes. Jeg tror vi kan si at dette arbeidet har vært banebrytende ikke minst i en europeisk sammenheng.

 

Løsningen vil sikre at kraften flyter riktig vei, fra områder med lav pris til områder med høy pris. I den løsingen vi har hatt inntil i dag har kraften hatt feil flytretning i ca 10% av tiden. Dette har betydd dårligere utnyttelse av kabelen. Siden NorNed-kabelen ble satt i drift i 2008 har inntektene vært svært gode, men nettkundene i Nederland og Norge har likevel ”tapt” ca 30  millioner euro på at  markedene har vært koblet med eksplisitt auksjon.

 

Løsningen som nå er implementert på NorNed, er en del av et større arbeid med å integrere de europeiske kraftmarkedene tettere. Arbeidet fortsetter nå med å videreutvikle løsningen, og målet er å få en priskobling i løpet av 2012. Med en priskopling vil prisen og kraftflyten beregnes i én enkelt regneoperasjon for hele Nordvest-Europa. Dette gir en effektiv utnytting av europeisk infrastruktur og vil være et godt bidrag til å nå EUs ambisiøse klimamål.


Kontaktperson:  
Konserndirektør Bente Hagem
Tlf 913 54 720