Kolbjørn Almlid kommer fra Malm i Nord-Trøndelag. Almlid har lang fartstid som politiker, både fra lokal-, fylkes og rikspolitikken, og satt i perioden 1992-1995 som fylkesordfører i Nord-Trøndelag. Han har også vært statssekretær i Olje- og energidepartementet fra 1989-1990.

 

Almlid har de senere år hatt en rekke styrelederverv, blant annet for Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE), ENFO og Mid-Gas. I tillegg til å være ny styreleder for Statnett sitter Almlid også som styreleder for Helse Midt-Norge.

 

Den nye styrelederen tar over vervet etter Bjarne Aamodt, som har vært leder for Statnetts styre siden mai 2008.

 

Det er Olje- og energidepartementet som utnevner styreleder og styre i Statnett.