Grunnet tekniske forhold i nettet vil utkoblinger i Nordland og Troms ha størst effekt med hensyn til å unngå overlast på 132 kV ledningen Skjomen - Narvik. Det er dermed størst sannsynlighet for utkoblinger i disse fylkene.

Det arbeides på den skadede kraftledningen Ofoten - Kvandal. Det er fortsatt usikkert hvor lang tid utbedringsarbeidene vil ta.

Statnetts pressevakt: telefon 22 52 70 07