– Japan består av ni regioner med hvert sitt kraftmarked. Myndighetene ønsker å få på plass et bedre interregionalt samarbeid mellom de ulike kraftselskapene, for å gi oss bedre koordinering av det totale strømnettet i landet.

 

– Det nordiske kraftmarkedet er velkjent i Japan, og vi har mye å lære av måten Statnett og deres nordiske samarbeidspartnere har organisert sitt marked på, fastslår Hikaru Yamada, president i energirådgivingsfirmaet Sprint Capital Japan.

 

På oppdrag for det japanske industridepartementet METI besøkte Yamada Statnett sammen med Shinichiro Takiguchi og Hironori Miyauchi fra forskningsinstituttet Japan Research Institute. Landet står overfor store utfordringer for å sikre strømforsyningen til sine 128 millioner innbyggere.

 

– Jordskjelvet 11. mars gjorde stor skade på mange kraftstasjoner, og medførte alvorlig strømmangel, blant annet i Tokyo-området. For å løse problemet og unngå lignende situasjoner i fremtiden må det interregionale samarbeidet fungere langt bedre enn i dag, sier Yamada.

 

Hos Statnett møtte den japanske delegasjonen seniorrådgiver Anders Sivertsgård i Statnetts Consultingavdeling, avdelingsleder Lars Teigset i Nettdriftsdivisjonen og avdelingsleder Kjell Arne Barmsnes fra samme divisjon.

 

– Vi snakket mye om hvordan vi og øvrige nordiske TSOer opprettholder systemmessig balanse i et system som har mye uregulert produksjon, for eksempel vindkraft der produksjonsmengden er relativt uforutsigbar. Det var også stor interesse for spørsmål som eierskap og bransjestrukter samt overføringskapasitet mellom Norge og andre land.

 

– Tatt i betraktning at delegasjonen kun besøkte noen få andre land i Europa, kan vi betrakte et slikt besøk som en tillitserklæring. Det betyr at de løsningene som er utviklet i Norge og Norden i forhold til organisering av kraftmarkedet generelt og balansering av kraftsystemet spesielt, ligger langt fremme, sier Sivertsgård.

 

Delegasjonen fra Japan ga klart uttrykk for at møtet med Statnett hadde vært svært nyttig:

 

– Dette har vært veldig interessant og informativt. Vi tar med oss det vi har lært tilbake, og det vil danne grunnlag for en anbefaling til den japanske regjering, sier Shinichiro Takiguchi.