Dette er et ledd i å etablere et felles europeisk intradag marked basert på Elbas. Intradag handel vil føre til at kraftsystemets fleksibilitet øker ytterligere.

Vedlagt ligger felles pressemelding fra alle fire parter.