Statnett bygger nytt 420 kV sjøkabelanlegg i Ytre Oslofjord. Dette er en del av 420 kV forbindelsen Rød - Hasle, og det nye anlegget skal erstatte eksisterende anlegg. Formålet er å sikre overføringskapasiteten over Oslofjorden, forsyningssikkerheten i østlandsregionen og fjerne flaskehalser i kraftnettet. Det nye sjøkabelanlegget over ytre Oslofjord skal bestå av seks oljekabler og tre plastisolerte kabler (PEX kabler), mens dagens anlegg består av seks oljekabler. De nye oljekablene er produsert i Nexans fabrikk i Japan og det var planlagt med installasjon av oljekablene innen utgangen av 2011.

 

-Nå utgår den planlagte installasjonen denne høsten, den videre fremdriften på å legge nye oljekabler avhenger av Nexans videre undersøkelser og vil klarlegges etter videre tester er fullført forteller konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

De tre PEX kablene er planlagt produsert ved Nexans fabrikk i Halden i 2012, og arbeidet med disse blir ikke påvirket av fremdriften for oljekablene. Anlegget skal etter planen stå ferdig i oktober 2012.

 

For informasjon, kontakt:

Kommunikasjonsjef Irene Meldal, 975 01 453