Dette skyldes at lite vann i norske magasiner og høyt forbruk har gitt høyere priser i Norge enn i landene omkring.

 

-Høye priser kan være vanskelig å takle for norske forbrukere, men samtidig er det bra med import nå når det er lite vann i magasinene til norske vannkraftverk, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

 

–Norge hadde en netto import på over 2 milliarder kilowattimer i januar. Dette har gitt et godt bidrag til å spare vann i vannmagasinene samtidig som det har vært med på redusere prisen sammenlignet med om vi bare kunne ha brukt norskprodusert kraft, sier han.

 

I gjennomsnitt over måneden ble det i januar i år importert 3069 MW per time, noe som ga en netto import på nesten 2,3 TWh (milliarder kilowattimer). Dette tilsvarer årsforbruket i Trondheim. I uke 3 var timesgjennomsnittet 3433 MW. Høyest import på en enkelttime var 4 867 MW. Dette var i timen mellom kl 14 og kl 15 lørdag den 22. januar. Til sammenligning var forbruket i januar i gjennomsnitt 18 282 MW eller totalt 13,6 TWh.