For å legge til rette for ny fornybar produksjon er det behov for betydelige investeringer i regionalnettet. Ved etablering av et fellesnett i stedet for 80 regionale nett blir det enklere å få til investeringer. Kostnadene blir fordelt på alle kunder i det nye fellesnettet ikke bare kundene i de enkelte  regionale strømnettene.

 

Felles nettleie påvirker ikke eierskapet til regionalnettene. Statnett har store investeringsplaner i sentralnettet og har ingen ambisjoner om å overta eierskap i regionale nett.  Regionalnettseiere i Norge sitter på viktig lokal kompetanse i sine regioner, og nettet driftes godt i dag.

 

Felles avregning og fakturering vil kunne  gi en effektiv og enhetlig håndtering av nettleien. Statnett har et etablert kompetansemiljø for  fakturering av nettleie som hevder seg meget godt i internasjonale benchmarkinger.  Forutsetningene ligger derfor til rette for en smidig overgang til et fellesnett.