Med fire prisområder i stedet for ett, reduseres utfordringene med at svensk kraftutveksling med landene omkring ble hindret av begrensninger internt i det svenske nettet. Samtidig vil det gi tydeligere prissignaler til produksjon og forbruk i ulike deler av Sverige.

 

- Fordi den nordiske kraftforsyningen henger så tett sammen, vil forandringer i Sverige også få noen konsekvenser for landene rundt. Det forventes at prisene i den sørligste delen av Sverige blir høyere i perioder med høyt forbruk. Dette vil gi større kraftimport til Sør-Sverige over de kabelforbindelsene de har til land utenfor Norden, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett. - Dette vil også bedre mulighetene for import til Sør-Norge når det er behov for det.

 

Internt i Sverige forventes en naturlig prisvirkning med laveste pris i nord og høyeste pris i sør, og den største endringen i prisbildet er ventet å bli i den sørligste delen av Sverige (SE4). Den høye overføringskapasiteten fra Nord- til Sør-Sverige gjør likevel at perioder med prisskille blir begrenset. Gjennomsnittsprisene over døgnet for første dag med ny inndeling, gir lik pris på 32,23 øre/kWH i SE1, SE2 og SE3, mens SE4 (den sørligste delen av Sverige) har en noe høyere pris på 33,75 øre/kWh (i NOK).

I forhold til norske strømpriser, er det forventet at prisene i Midt-Norge og Nord-Norge nå vil bli mindre påvirket av dager og timer med høyt forbruk og høye priser i Sør-Sverige.  

I Sør-Norge forventer vi liten direkte prisvirkning i et ”normalår”, men det kan bli noe høyere risiko for høyere priser i perioder med lav tilgjengelighet på den Svenske kjernekraften. I perioder med kraftoverskudd i Sør-Norge, vil interne norske overføringsbegrensninger trolig fortsatt gi lavere priser i dette området enn i Sverige på kalde vinterdager.

Den første dagen med fire svenske prisområder, er Norge lavprisområde i Norden. Snittprisen i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) er 30,25 øre/kWh, mens Midt-Norge (NO3 ) har 30,53 øre/kWh og Nord-Norge (NO4) 30,48 øre/kWh.