I løpet av dagen og kvelden har Statnetts mannskaper klart å utbedre feilen på 132 kV kraftledningen fra Narvik - Kvandal. Dermed er sikkerheten for strømforsyningen fra Bjerkvik i nordre Nordland og nordover gjenopprettet.

 

Statnett har fortsatt 132 kV kraftledningen Kvandal – Kanstabotn liggende ute med feil. Dersom vi ikke blir ytterligere forhindret av dårlig vær så forventer vi å ha ledningen i vanlig drift igjen i løpet av kommende helg. Inntil feilen er utbedret er strømforsyningen til Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet fortsatt sårbar.

 

For ytterligere informasjon:
Stig Gøran Hagen, Kommunikasjonsrådgiver, mobil 97 03 50 36

Pressevakt tlf: 22 52 70 07